Pravila privatnosti

Privatnost podataka
u primjeni od 01.03.2019.

SMART BEEKEEPING j.d.o.o. za usluge, obveza na povjerljivost podataka

SMART BEEKEEPING j.d.o.o. za usluge, je važna zaštita sigurnosti i privatnosti osobnih podataka; stoga svoje poslovanje vodi u skladu s važećim zakonima o zaštiti i sigurnosti podataka. Nadamo se da će vam navedeno u nastavku pomoći da saznate koje podatke SMART BEEKEEPING j.d.o.o. za usluge, može prikupljati, kako upotrebljava i čuva te podatke i kome ih može ustupati.

Osobni podaci

SMART BEEKEEPING j.d.o.o. za usluge (u daljnjem tekstu kao “vlasnik web stranice”), neće prikupljati nikakve osobne podatke putem svojih mrežnih stranica (npr. vaše ime, adresu, telefonski broj ili elektroničku adresu), osim ako ih dobrovoljno date (npr. prijavom, kupnjom, anketom), ako date svoju suglasnost ili ako tako dopuštaju važeći zakoni i propisi za zaštitu osobnih podataka.

Djeca i maloljetnici
Osobama mlađim od 18 godina nije dozvoljeno pregledavanje niti kupnja na internet stranicama www.zujalica.hr tvrtke SMART BEEKEEPING j.d.o.o. za usluge, koje služe kao elektroničko prodajno mjesto.

Način prikupljanja i vrste podataka koji se prikupljaju
Pojedine usluge koje vlasnik web stranice pruža zahtijevaju prikupljanje osobnih podataka korisnika i/ili kupaca, pri čemu se prikupljaju osnovni podaci na sljedeće načine:

1. Izravno od strane samih korisnika i/ili kupaca na način da ih korisnici i/ili kupci sami dostave uz privolu vlasniku web stranice, kao voditelju obrade u određenom opsegu podataka koji je bitan za pružanje odgovarajućih usluga. U svrhu pružanja odgovarajućih usluga korisnik i/ili kupac je dužan dostaviti vlasniku web stranice, sve ili neke od sljedećih podataka koji su istome potrebni za zasnivanje ugovornog odnosa radi pružanja pojedine usluge i/ili prodaje određenih proizvoda iz svog asortimana:

a) ime i prezime;
b) adresa;
c) kontakt broj telefona i/ili mobitela;
d) kontakt podatke elektroničke pošte (e-mail adresa);

2. Iz drugih izvora odnosno od naših poslovnih partnera ili iz javno dostupnih izvora (primjerice, podaci dostupni uvidom u telefonski imenik i druge javno dostupne servise);

3. Automatski posjetom našim mrežnim (web) stranicama, pri čemu se radi o podacima koji su pridruženi mrežnim identifikatorima (adrese internetskih protokola te identifikatori kolačića, kao što su Google Analytics za praćenje interakcije korisnika i/ili kupaca.
Količina, odnosno opseg osobnih podataka koje vlasnik web stranice prikuplja ovise o vrsti usluge koju vlasnik web stranice pruža svojim korisnicima i/ili kupcima, kao i o pravnoj osnovi na temelju koje isto prikuplja podatke. Vlasnik web stranice, neprestano vodi brigu o prikupljanju samo nužnog opsega osobnih podataka koji je potreban za postizanje zakonom utvrđene svrhe u koju se podaci obrađuju.

Svrha prikupljanja podataka

Ustupanjem svojih osobnih podataka suglasni ste da ih upotrebljavamo za odgovor na vaš upit, obradu narudžbe ili ustupanje pristupa posebnim informacijama ili ponudama. Nadalje, kako bismo uspostavili odnos s vama kao korisnikom:

 • možemo pohraniti i obrađivati osobne podatke za bolje razumijevanje vaših poslovnih potreba i pronalaženje načina za unapređenje naših proizvoda i usluga;
 • možemo upotrebljavati osobne podatke kako bismo vam se obratili u vezi sa ponudom SMART BEEKEEPING j.d.o.o. za usluge, radi pružanja podrške vašim poslovnim potrebama ili
 • za provođenje online ankete koja bi nam pomogla u boljem razumijevanju potreba kupaca.

Ako ne želite da se vaši osobni podaci upotrebljavaju za podršku odnosa s kupcima (osobito za izravni marketing ili istraživanje tržišta), poštovat ćemo vaš izbor. Vaše osobne podatke ne prodajemo ni ne plasiramo na tržište trećim osobama.

Ograničenje svrhe

SMART BEEKEEPING j.d.o.o. za usluge, će skupljati, upotrebljavati ili objavljivati osobne podatke koje date online samo za potrebe s kojima ste vi upoznati, osim ako je ta objava:

 • uporaba osobnih podataka u drugu svrhu koja je izravno vezana uz izvornu svrhu za koje su osobni podaci i prikupljani,
 • potrebna za pripremu, pregovaranje i ispunjavanje ugovora s vama,
 • obvezna prema zakonu ili ako tako zahtijevaju mjerodavna državna ili pravosudna tijela,
 • potrebna za vođenje sudskog ili drugog postupka
 • potrebna za sprečavanje prijevare ili drugih nelegalnih radnji poput namjernih napada na informacijsko-tehnološke sustave SMART BEEKEEPING j.d.o.o. za usluge

Podaci o komunikaciji ili podaci o uporabi

Uporabom telekomunikacijskih usluga za pristup mrežnim stranicama vaši podaci o komunikaciji (npr. IP adresa) ili podaci o uporabi (npr. informacije o početku, kraju i opsegu svakog pristupa i informacije o telekomunikacijskim uslugama kojima ste pristupili) tehnički su generirani i mogli bi se potencijalno odnositi na osobne podatke. Ako postoji nužna potreba, vaši podaci o komunikaciji ili uporabi skupljat će se, obrađivati i koristiti u skladu s važećim pravnim okvirom vezano uz zaštitu i sigurnost podataka.

Neosobni podaci koji se prikupljaju automatski

Kada pristupite našim mrežnim stranicama, mi automatski možemo (tj. ne putem prijave) prikupiti neosobne podatke (npr. vrstu internetskog preglednika i operativnog sustava kojim se služite, naziv domene mrežnih stranica s kojih pristupate, broj posjeta, prosječno vrijeme provedeno na stranicama, pregledane stranice). Te podatke možemo upotrebljavati i razmjenjivati kako bismo pratili atraktivnost svojih mrežnih stranica i unaprijedili njihov rad ili sadržaj.

Podatke prikupljamo i obrađujemo ako nas izravno kontaktirate

Podaci koje primimo izravnim kontaktom od kupaca koji nam se obrate za informacije o proizvodima i uslugama:

 •  putem obrasca na internetskoj stranici www.zujalica.hr
 • direktno mailom
 • telefonskim pozivom

Vremensko trajanje čuvanja i obrade osobnih podataka

Ovisno o svrsi i pravnoj osnovi temeljem koje je prikupljaju osobni podaci korisnika i/ili kupaca, vlasnik web stranice je u pojedinim slučajevima obvezno čuvati osobne podatke u vremenskom trajanju (razdoblju) koje za pojedinu svrhu propisuju mjerodavni propisi ili prestankom svrhe u koju su prikupljeni. Protekom zakonskog roka koji obvezuje vlasnik web stranice, na čuvanje pojedinih osobnih podataka ili prestankom svrhe isti se brišu.

Svi podaci se brišu nakon prestanka svrhe za koju su prikupljeni, odnosno prestankom ugovornog odnosa, a najkasnije po isteku svih zakonskih obveza povezanih s čuvanjem osobnih podataka.

„Cookies“ – informacije koje se automatski pohranjuju na vaše računalo

Kada pogledate neku našu mrežnu stranicu, mi možemo pohraniti neke podatke na vaše računalo u obliku „kolačića“ kako bismo automatski prepoznali vaše računalo kod sljedećeg posjeta. Kolačići nam mogu pomoći na razne načine, primjerice da mrežne stranice bolje prilagodimo vašim interesima ili da pohranimo vašu zaporku kako je ne biste trebali svaki put unositi. Ako ne želite primati kolačiće, u postavkama svojeg internetskog preglednika trebate namjestiti brisanje kolačića s tvrdog diska računala, blokadu svih kolačića ili primanje upozorenja prije pohranjivanja kolačića.
Više o “kolačićima”, pročitajte na stranici Cookies.

Sigurnost
Za zaštitu osobnih podataka od slučajnog ili nezakonitog uništenja, gubitka ili izmjena te od neovlaštenog otkrivanja ili pristupa SMART BEEKEEPING j.d.o.o. za usluge, poduzima tehničke i organizacijske mjere sigurnosti.

Poveznice na druge mrežne stranice

SMART BEEKEEPING j.d.o.o. za usluge, mrežne stranice sadrže poveznice na druge mrežne stranice. SMART BEEKEEPING j.d.o.o. za usluge, nije odgovoran za praksu vezanu uz privatnost ili sadržaj drugih mrežnih stranica.

Pitanja i komentari

SMART BEEKEEPING j.d.o.o. za usluge, će odgovoriti na razumne zahtjeve za pregled osobnih podataka i za ispravak, dopunu ili brisanje netočnih podataka. Ako imate pitanja ili komentare kliknite na „Kontakt“ i pošaljite nam svoja pitanja i dobit ćete povratne informacije. Redovito provjeravajte ovu stranicu kako biste imali sve ažurne informacije.


Registracija korisnika

Registracijom, korisnik daje osobnu suglasnost za prikupljanje, korištenje, obradu i prenošenje svojih osobnih podataka.  Registrirati se može samo punoljetna osoba.


Suglasnost

Korisnik odabirom opcije „PROČITAO SAM I PRIHVAĆAM UVJETE I POSLOVANJA“ prilikom registracije ili izvršavanja narudžbe, daje osobnu suglasnost za prikupljanje, korištenje, obradu i prenošenje svojih osobnih podataka potrebnih za korištenje web stranica, uključujući (ali bez ograničavanja na):

 • suglasnost da Prodavatelj može sukladno odredbama Zakona o zaštiti osobnih podataka, obrađivati dane osobne podatke za potrebe vlastitih evidencija i statistike, za potrebe stvaranja baze podataka o kupcima, obavještavanja o proizvodima i uslugama, za potrebe informiranja o isporuci, za potrebe dostave promotivnih materijala, unaprjeđenje odnosa sa Kupcima te unapređenja usluga. Prodavatelj navedene podatke može davati trećima u svrhu izvršavanja usluge, zaštite interesa korisnika i Prodavatelja te sprječavanja eventualnih zloporaba;
 • potrebe što boljeg uvida i razumijevanja pojedinačnih potreba i zahtjeva korisnika kao i razvijanja mogućnosti što kvalitetnijeg pružanja svih usluga Prodavatelja koji za rezultat imaju povećanje zadovoljstva korisnika;
 • suglasnost da mu se Prodavatelj može obraćati pismenim putem, telefonski, SMS-om i/ili elektroničkom poštom, te mu na kućnu adresu dostavljati materijale kojima će ga obavještavati o pogodnostima i novinama u svojoj ponudi;
 • davanje podataka trećim osobama potrebnim za izvršenje gore navedenih svrha.

Prava korisnika/kupaca

Pravo na pristup osobnim podacima

Vlasnik web stranice se kao voditelj obrade obvezuje na temelju podnesenog pisanog zahtjeva korisnika i/ili kupca, koji zahtjev može biti i u obliku elektroničke pošte, omogućiti pristup osobnim podacima koje obrađuje o njima, informirati ih o svrsi obrade osobnih podataka u koju se obrađuju, o vrsti osobnih podataka koji se obrađuju, o primateljima ili kategorijama primatelja kojima su osobni podaci otkriveni ili će im biti otkriveni, o predviđenom vremenskom razdoblju obrade ili o kriterijima koji se koriste za utvrđivanje tog razdoblja.

Pravo na ispravak netočnih podataka

Vlasnik web stranice će kao voditelj obrade omogućiti ispravak netočnih osobnih podataka u svakom pojedinom slučaju kada se utvrdi da prikupljeni osobni podaci o korisniku i/ili kupcu nisu točni ili je došlo do promjene podataka korisnika i/ili kupca.

Pravo na brisanje osobnih podataka

Vlasnik web stranice će izvršiti brisanje osobnih podataka korisnika i/ili kupca u sljedećim slučajevima:

 • kada osobni podaci korisnika i/ili kupca više nisu nužni za ispunjenje svrhe obrade, odnosno prestankom svrhe obrade;
 • kada korisnik i/ili kupac povuče privolu kao pravni temelj za obradu podataka, a ne postoji druga pravna osnova za obradu podataka;
 • kada korisnik i/ili kupac uloži prigovor na obradu podataka (vidi više pod naslovom Pravo na ulaganje prigovora)
 • kada su osobni podaci nezakonito obrađeni;
 • kada se osobni podaci moraju brisati radi ispunjenja pravnih obveza iz prava Europske unije ili prave države članice kojem podliježe voditelj obrade podataka;
 • kada su osobni podaci prikupljeni u vezi s ponudom usluga informacijskog društva u odnosu na privolu djeteta.

Pravo na ograničenje obrade podataka

Ograničenje obrade osobnih podataka vlasnik web stranice će osigurati u slučajevima kada korisnik i/ili kupac osporava točnost podataka, kada je obrada nezakonita a korisnik i/ili kupac se protivi brisanju podataka te umjesto toga traži ograničenje njihove uporabe, kada voditelj obrade više ne treba osobne podatke za potrebe obrade ali korisnik i/ili kupac traži podatke za ostvarenje pravnih zahtjeva, kao i u slučaju kada korisnik i/ili kupac uloži prigovor na obradu osobnih podataka temeljenu na legitimnom interesu vlasnika web stranice, uključujući i izradu profila korisnika i/ili kupaca.

Pravo na ulaganje prigovora

Korisnik i/ili kupac ima pravo na ulaganje prigovora na obradu osobnih podataka koji se odnose na njega ako se podaci obrađuju za potrebe legitimnog interesa voditelja obrade. U tom slučaju vlasnik web stranice će, kao voditelj obrade, prestati obrađivati osobne podatke, osim ako dokaže da postoje uvjerljivi legitimni razlozi za obradu osobnih podataka u odnosu na prava korisnika i/ili kupca, odnosno u slučaju kada obrada podataka služi radi postavljanja, ostvarivanja ili obrane pravnih zahtjeva.

Ukoliko se osobni podaci korisnika i/ili kupca obrađuju za potrebe izravnog marketinga korisnik ima pravo u svakom trenutku uložiti prigovor na obradu za potrebe izravnog marketinga, osobito ako se osobni podaci koriste u svrhu izrade profila.

Gdje se osobni podaci obrađuju

Osobne podatke korisnika i/ili kupaca, vlasnik web stranice obrađuje u Republici Hrvatskoj.

Pod kojim uvjetima se osobni podaci prosljeđuju trećima

Osobne podatke korisnika i/ili kupaca, vlasnik web stranice prosljeđuje trećim osobama (uključujući nadležna tijela) samo u sljedećim slučajevima:

 • privole korisnika i/ili kupca;
 • radi ispunjenja zakonskih obveza vlasnika web stranice;
 • kada je takva obrada nužna radi zaštite ključnih interesa korisnika i/ili kupaca;
 • za realizaciju ugovora isporuke robe podatke ćemo dijeliti sa pružateljima distribucijskih usluga s kojima surađujemo i imamo sklopljene ugovore. Pružatelj distribucijskih usluga može korisnika pri isporuci roba ili usluga tražiti osobni dokument na uvid i/ili evidentirati određene podatke sa dokumenta. Ukoliko korisnik nije voljan predati takve podatke nužne za isporuku paketa tj. dokaz o naručiocu, usluga ili roba neće moći biti izvršena ili uručena.

Upravljanje privolama

Aktivna uloga korisnika i/ili kupca u zaštiti privatnosti ogleda se u davanju privola kao dobrovoljnog, posebno informiranog i nedvosmislenog izražavanja želja ispitanika kojima on izjavom ili jasnom potvrdnom radnjom daje pristanak za obradu osobnih podataka. Upravljanje privolama podrazumijeva mogućnost da korisnik i/ili kupac aktivnom i nedvosmislenom radnjom ovlasti vlasnika web stranice na prikupljanje i obradu pojedinih osobnih podataka u jednu ili više svrha (privola ispitanika), odnosno da na jednak način povuče ranije danu privolu radi prikupljanja i obrade osobnih podataka, u jednu ili više svrha.

Kome se obratiti

U slučaju bilo kakvih pitanja o zaštiti osobnih podataka od strane vlasnika web stranice, korisnici i/ili kupci se mogu nam se obratiti putem elektroničke pošte na e-mail adresu info@zujalica.hr.

Select your currency
EUR Euro